ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ธรรมะนาฎกรรม แห่งแผ่นดินเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย นางจัมปา และอัญญาอโศก

ธรรมะนาฎกรรม แห่งแผ่นดินเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย นางจัมปา และอัญญาอโศก

VCD01859A1C1

ธรรมะนาฎกรรม แห่งแผ่นดินเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย นางจัมปา และอัญญาอโศก

110 114

เผยแพร่เมื่อ 15-01-2020 ผู้ชม 114

ผู้กำกับ/นักแสดง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เนื้อหา :

ธรรมะนาฎกรรม แห่งแผ่นดินเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย นางจัมปา และอัญญาอโศก

เวลา : 1 ชั่วโมง 10 นาที

คำสำคัญ : ธรรมะนาฎกรรม ธรรมะนาฎกรรม - นางจัมปา และอัญญาอโศก

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1543&code_db=61017