ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
พลังลมปราณ

พลังลมปราณ

VCD01858A1C1

พลังลมปราณ

18 102

เผยแพร่เมื่อ 15-01-2020 ผู้ชม 102

ผู้กำกับ/นักแสดง : ศุภกิจ นิมมานนรเทพ

เนื้อหา :

ประสบการณ์ชีวิตจริงจากธรรมชาติบำบัดในการฟื้นฟูสุขภาพในผู้สูงอายุ

เวลา : 58 นาที

คำสำคัญ : พลังลมปราณ การบริหารร่างกาย

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1542&code_db=61015