ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ราชวงศ์โลก World Monarchies

ราชวงศ์โลก World Monarchies

VCD01856A1C1

ราชวงศ์โลก World Monarchies

341 119

เผยแพร่เมื่อ 15-01-2020 ผู้ชม 119

ผู้กำกับ/นักแสดง : Nationchannel

เนื้อหา :

ครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการรวบรวมเรื่องราวในหลากหลายแง่มุมของ 28 ราชวงศ์แห่งโลก ที่ประเทศยังปกครองในระบอบกษัติริย์จนถึงปัจจุบัน เสด็จมาร่วมในพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

เวลา : 1 ชั่วโมง 6 นาที

คำสำคัญ : ราชวงศ์โลก

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1540&code_db=61017