ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Nurture, Conserve and Extend : Legacy for Happiness of the People

Nurture, Conserve and Extend : Legacy for Happiness of the People

DVD00819A1C1

Nurture, Conserve and Extend : Legacy for Happiness of the People

14 109

เผยแพร่เมื่อ 13-01-2020 ผู้ชม 109

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักพระราชวัง

เนื้อหา :

สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา โครงการพระราชดำริ รวม 4 แผ่น Part 1 Water : Life of the Land Paet 2 Forest Conserved, Water Treasure Developed Part 3 Secure Life with Plants Part 4 Sufficiency Economy : Life's Guidance

เวลา : 57 นาที

คำสำคัญ : มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2495-

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1526&code_db=61011