ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
มณีเมขลา

มณีเมขลา

DVD00816A1C1

มณีเมขลา

14 160

เผยแพร่เมื่อ 13-01-2020 ผู้ชม 160

ผู้กำกับ/นักแสดง : โสมเพ็ญ ขุทรานนท์ ; อัญชตรรถ เตชะมาถาวร, สุธาทิพย์ รัฐปัตย์, ผู้แปล

เนื้อหา :

ดีวีดีมาพร้อมหนังสือเรื่อง มณีเมขลา เลขเรียกหนังสือ398.2 ส761ม

เวลา : 1 ชั่วโมง 10 นาที

คำสำคัญ : นิทานพื้นบ้าน มณีเมขลา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1525&code_db=61011