ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
คนค้นฅน ตอน ตาสงัด คนปลูกต้นไม้แห่งพรหมพิราม

คนค้นฅน ตอน ตาสงัด คนปลูกต้นไม้แห่งพรหมพิราม

VCD01474A1C1

คนค้นฅน ตอน ตาสงัด คนปลูกต้นไม้แห่งพรหมพิราม

14 120

เผยแพร่เมื่อ 13-01-2020 ผู้ชม 120

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

คนค้นฅน เป็นรายการสารคดีชีวิตของแขกรับเชิญในรายการ ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคล มีทุกเพศทุกวัยหลากหลายสาขาอาชีพ ทำให้เห็นวีถีชีวิตหลากหลายมิติและให้ความคิด สาระดีๆ ข้อคิดต่างๆ และสะท้อนแนวคิดดีๆ นั้นได้เป็นอย่างดี คนค้นฅน ตอน ตาสงัด คนปลูกต้นไม้แห่งพรหมพิราม

เวลา : 1 ชั่วโมง 26 นาที

คำสำคัญ : ตาสงัด(คนปลูกต้นไม้) สารคดีคนค้นฅน ต้นไม้

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1523&code_db=61001