ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
คนค้นฅน ตอน เรื่องของอ้อม

คนค้นฅน ตอน เรื่องของอ้อม

VCD01473A1C1

คนค้นฅน ตอน เรื่องของอ้อม

23

เผยแพร่เมื่อ 13-01-2020 ผู้ชม 23

ผู้กำกับ : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

คนค้นฅน เป็นรายการสารคดีชีวิตของแขกรับเชิญในรายการ ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคล มีทุกเพศทุกวัยหลากหลายสาขาอาชีพ ทำให้เห็นวีถีชีวิตหลากหลายมิติและให้ความคิด สาระดีๆ ข้อคิดต่างๆ และสะท้อนแนวคิดดีๆ นั้นได้เป็นอย่างดี คนค้นฅน ตอน เรื่องของอ้อม

เวลา : 1 ชั่วโมง 37 นาที

คำสำคัญ : อ้อม(คนค้นฅน) สารคดีคนค้นฅน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1522&code_db=61001