ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ถนนสีขาว โครงการประกวดแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนถนนและภาพยนต์สั้นถนนสีขาว

ถนนสีขาว โครงการประกวดแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนถนนและภาพยนต์สั้นถนนสีขาว

DVD00568A1C1

ถนนสีขาว โครงการประกวดแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนถนนและภาพยนต์สั้นถนนสีขาว

14 99

เผยแพร่เมื่อ 10-01-2020 ผู้ชม 99

ผู้กำกับ/นักแสดง : โตโยต้า

เนื้อหา :

ถนนสีขาว โครงการประกวดแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนถนนและภาพยนต์สั้นถนนสีขาว

เวลา : 2 ชั่วโมง 28 นาที

คำสำคัญ : ถนนสีขาว ถนนสีขาว - โครงการประกวดความปลอดภัย

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1520&code_db=61011