ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ทักษิณ Are you ok?

ทักษิณ Are you ok?

DVD00163A1C1

ทักษิณ Are you ok?

32

เผยแพร่เมื่อ 10-01-2020 ผู้ชม 32

ผู้กำกับ : สุณิสา เลิศภควัต

เนื้อหา :

ดีวีดีมาพร้อมหนังสือเรื่อง ทักษิณ Are you ok? เลขเรียกหนังสือ 923.2 ส764ท

เวลา : 26 นาที

คำสำคัญ : ทักษิณ ชินวัตร พ.ต.ท. 2492 - ประวัติ บุคคลสาขารัฐศาสตร์ บุคคลสำคัญทางการปกครอง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1515&code_db=61017