ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กบนอกกะลา ตอน โลกกว้างๆ ของยางเส้นกลมๆ

กบนอกกะลา ตอน โลกกว้างๆ ของยางเส้นกลมๆ

VCD01429A1C1

กบนอกกะลา ตอน โลกกว้างๆ ของยางเส้นกลมๆ

14 109

เผยแพร่เมื่อ 09-01-2020 ผู้ชม 109

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

กบนอกกะลา สารคดีเปิดโลกความรู้กับสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ เจาะลึกทุกเรื่อง ค้นหาคำตอบเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด พบกับความรู้เรื่อง โลกกว้างๆ ของยางเส้นกลมๆ

เวลา : 39 นาที

คำสำคัญ : สารคดีกบนอกกะลา ยาง รถยนต์ - ยาง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1503&code_db=61001