ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กบนอกกะลา ตอน เรื่องหมูๆ ที่ไม่หมู

กบนอกกะลา ตอน เรื่องหมูๆ ที่ไม่หมู

VCD01426A1C1

กบนอกกะลา ตอน เรื่องหมูๆ ที่ไม่หมู

14 92

เผยแพร่เมื่อ 09-01-2020 ผู้ชม 92

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

กบนอกกะลา สารคดีเปิดโลกความรู้กับสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ เจาะลึกทุกเรื่อง ค้นหาคำตอบเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด พบกับความรู้เรื่อง เรื่องหมูๆ ที่ไม่หมู

เวลา : 39 นาที

คำสำคัญ : สารคดีกบนอกกะลา หมู หมู - การเลี้ยง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1501&code_db=61001