ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ทอล์คโชว์ ชุด กตัญญู โดย พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

ทอล์คโชว์ ชุด กตัญญู โดย พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

DVD00723A1C1

ทอล์คโชว์ ชุด กตัญญู โดย พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

2 292

เผยแพร่เมื่อ 08-01-2020 ผู้ชม 292

ผู้กำกับ/นักแสดง : พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

เนื้อหา :

ขำๆ กับสาระความรู้แฝงความรักของแม่ที่มีต่อลูกถึงความกตัญญู ผ่านนักพูดชื่อดังพันเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา

เวลา : 1 ชั่วโมง 33 นาที

คำสำคัญ : พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา - ทอล์คโชว์ ทอล์คโชว์ ทอล์คโชว์ - กตัญญู

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1493&code_db=61006