ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กบนอกกะลา ตอน กำเนิดมนุษย์นาทีแห่งชีวิต

กบนอกกะลา ตอน กำเนิดมนุษย์นาทีแห่งชีวิต

VCD01421A1C1

กบนอกกะลา ตอน กำเนิดมนุษย์นาทีแห่งชีวิต

24 130

เผยแพร่เมื่อ 07-01-2020 ผู้ชม 130

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

กบนอกกะลา สารคดีเปิดโลกความรู้กับสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ เจาะลึกทุกเรื่อง ค้นหาคำตอบเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด พบกับความรู้เรื่อง กำเนิดมนุษย์นาทีแห่งชีวิต

เวลา : 41 นาที

คำสำคัญ : สารคดีกบนอกกะลา กำเนิดมนุษย์ มนุษย์ - กำเนิดมนุษย์

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1489&code_db=61001