ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กบนอกกะลา ตอน ลูกชิดลูกเล็กในป่าลึก

กบนอกกะลา ตอน ลูกชิดลูกเล็กในป่าลึก

VCD01420A1C1

กบนอกกะลา ตอน ลูกชิดลูกเล็กในป่าลึก

31

เผยแพร่เมื่อ 07-01-2020 ผู้ชม 31

ผู้กำกับ : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

กบนอกกะลา สารคดีเปิดโลกความรู้กับสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ เจาะลึกทุกเรื่อง ค้นหาคำตอบเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด พบกับความรู้เรื่อง ลูกชิดลูกเล็กในป่าลึก

เวลา : 38 นาที

คำสำคัญ : สารคดีกบนอกกะลา ลูกชิด

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1488&code_db=61001