ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
คนค้นฅน ตอน ปู่เย็นเฒ่าทระนง

คนค้นฅน ตอน ปู่เย็นเฒ่าทระนง

VCD01477A1C1

คนค้นฅน ตอน ปู่เย็นเฒ่าทระนง

16 133

เผยแพร่เมื่อ 03-01-2020 ผู้ชม 133

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

คนค้นฅน เป็นรายการสารคดีชีวิตของแขกรับเชิญในรายการ ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคล มีทุกเพศทุกวัยหลากหลายสาขาอาชีพ ทำให้เห็นวีถีชีวิตหลากหลายมิติและให้ความคิด สาระดีๆ ข้อคิดต่างๆ และสะท้อนแนวคิดดีๆ นั้นได้เป็นอย่างดี คนค้นฅน ตอน ปู่เย็นเฒ่าทระนง 

เวลา : 2 ชั่วโมง 44 นาที

คำสำคัญ : ปู่เย็น สารคดีคนค้นฅน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1477&code_db=61001