ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
จุดเปลี่ยน ตอน สาธารณสมบัติ

จุดเปลี่ยน ตอน สาธารณสมบัติ

VCD02559A1C1

จุดเปลี่ยน ตอน สาธารณสมบัติ

2 56

เผยแพร่เมื่อ 02-01-2020 ผู้ชม 56

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

แน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด จุดเปลี่ยน ตอน สาธารณสมบัติ

เวลา : 41 นาที

คำสำคัญ : สารคดีจุดเปลี่ยน สาธารณสมบัติ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1473&code_db=61001