ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
หลุมดำ ตอน สังคมพิกล คนพิการ

หลุมดำ ตอน สังคมพิกล คนพิการ

VCD02554A1C1

หลุมดำ ตอน สังคมพิกล คนพิการ

71

เผยแพร่เมื่อ 02-01-2020 ผู้ชม 71

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

ในความมืดใครบางคนอาจเห็นถึงความจำเป็นของแสงสว่าง หลุมดำ ตอน สังคมพิกล คนพิการ

เวลา : 44 นาที

คำสำคัญ : สารคดีหลุมดำ สังคม คนพิการ ผู้พิการ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1471&code_db=61001