ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ตองเหลือง Mlabri

ตองเหลือง Mlabri

DVD00561A1C1

ตองเหลือง Mlabri

2 88

เผยแพร่เมื่อ 02-01-2020 ผู้ชม 88

ผู้กำกับ/นักแสดง : จีเอ็ม ดัสคัฟเวอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล

เนื้อหา :

ชนเผ่าตองเหลือง หรือที่เรียกตนเองว่า “เผ่าบลาบรี” เป็นชนเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือของประเทศ เป็นชนเผ่าดั้งเดิม อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ เป็นชนเผ่าที่เร่ร่อนอยู่ในป่า มีประชากรประมาณ(ไม่เกิน) ๕๐๐ คน

เวลา : 56 นาที

คำสำคัญ : ชนเผ่าตองเหลือง เผ่าบลาบรี

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1470&code_db=61001