ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ผึ้งน้อยจอมเพียร

ผึ้งน้อยจอมเพียร

DVD00187A1C1

ผึ้งน้อยจอมเพียร

2 430

เผยแพร่เมื่อ 02-01-2020 ผู้ชม 430

ผู้กำกับ/นักแสดง : ยู พี แอล กรุ๊พ

เนื้อหา :

รวมสื่อการสอนแสนสนุกสำหรับเด็กปฐมวัย เรียนรู้ไปกับสาระ สนุกสนานกับบทเพลงแสนไพเราะ จำนวน 4 ชุดคือ 1. เรียนรู้ ABC 2. สีสันแสนสนุก 3. รูปทรงหรรษา 4. เครื่องดนตรีหรรษา

เวลา : 2 ชั่วโมง 47 นาที

คำสำคัญ : แอนิเมชั่น - ผึ้งน้อยจอมเพียร

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1467&code_db=61007