ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา




สำหรับบุคลากร




ตีกลอง 12 สไตล์

ตีกลอง 12 สไตล์

VCD02244A1C1

ตีกลอง 12 สไตล์

78

เผยแพร่เมื่อ 02-01-2020 ผู้ชม 78

ผู้กำกับ/นักแสดง : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

เนื้อหา :

สื่อการสอนการตีกลองถึง 12 สไตล์ ซึ่งมาจากประสบการณ์ในการเล่นดนตรีอาชีพจึงอยากจะถ่ายทอดให้น้องๆ มีกลองรุ่นใหม่ได้มีแนวทางคร่าวๆ ในการเลือกสไตร์การตีกลองให้เหมาะกับตนเอง ถ้าชอบแบบไหนก็ควรจะฝึกแบบนั้นให้ดีที่สุด

เวลา : 2 ชั่วโมง 41 นาที

คำสำคัญ : กลองชุด ตีกลอง 12 สไตล์

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1466&code_db=61015