ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
จุดเปลี่ยน ตอน หูฟัง หูฟัง

จุดเปลี่ยน ตอน หูฟัง หูฟัง

VCD02566A1C1

จุดเปลี่ยน ตอน หูฟัง หูฟัง

14 98

เผยแพร่เมื่อ 27-12-2019 ผู้ชม 98

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

แน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด จุดเปลี่ยน ตอน หูฟัง หูฟัง

เวลา : 43 นาที

คำสำคัญ : สารคดีจุดเปลี่ยน หู - การดูแล หูฟัง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1464&code_db=61001