ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
จุดเปลี่ยน ตอน ผลไม้เคลือบยาพิษ

จุดเปลี่ยน ตอน ผลไม้เคลือบยาพิษ

VCD02565A1C1

จุดเปลี่ยน ตอน ผลไม้เคลือบยาพิษ

14 105

เผยแพร่เมื่อ 27-12-2019 ผู้ชม 105

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

แน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด จุดเปลี่ยน ตอนผลไม้เคลือบยาพิษ

เวลา : 1 ชั่วโมง 26 นาที

คำสำคัญ : สารคดีจุดเปลี่ยน สารเคมี

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1463&code_db=61001