ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ไทเก๊ก 24 ท่า เพื่อสุขภาพ

ไทเก๊ก 24 ท่า เพื่อสุขภาพ

VCD02215A1C1

ไทเก๊ก 24 ท่า เพื่อสุขภาพ

147 146

เผยแพร่เมื่อ 27-12-2019 ผู้ชม 146

ผู้กำกับ/นักแสดง : ประสิทธิ์ รัตนวงศาโรจน์

เนื้อหา :

วีซีดีมาพร้อมหนังสือเรื่อง ไทเก๊ก 24 ท่า เพื่อสุขภาพ เลขเรียกหนังสือ 613.71 ป415ท

เวลา : 2 ชั่วโมง 12 นาที

คำสำคัญ : ท้เก๊ก สมาธิ กายบริหาร

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1462&code_db=61015