ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
English conversation 1 = พูดอังกฤษเป็นเร็ว 1

English conversation 1 = พูดอังกฤษเป็นเร็ว 1

VCD02636A1C1

English conversation 1 = พูดอังกฤษเป็นเร็ว 1

72

เผยแพร่เมื่อ 26-12-2019 ผู้ชม 72

ผู้กำกับ/นักแสดง : อิสรีย์ แจ่มขำ, เบญจมินทร์ ตันกิตติกร

เนื้อหา :

วีซีดีมาพร้อมหนังสือเรื่อง พูดอังกฤษเป็นเร็ว 1 = English conversation 1 เลขเรียกหนังสือ 428 อ764พ 50 สถานการณ์ที่พบบ่อยสำหรับสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ

เวลา : 2 ชั่วโมง 48 นาที

คำสำคัญ : ภาษาอังกฤษ - การพูด ภาษาอังกฤษ - บทสนทนาและวลี ภาษาอังกฤษ - ตำราสำหรับชนต่างชาติ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1459&code_db=61012