ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ข้าวกล้องงอก GABA

ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ข้าวกล้องงอก GABA

VCD02622A1C1

ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ข้าวกล้องงอก GABA

2 67

เผยแพร่เมื่อ 25-12-2019 ผู้ชม 67

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เนื้อหา :

ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ข้าวกล้องงอก GABA

เวลา : 50 นาที

คำสำคัญ : ข้าวกล้อง - การแปรรูป ข้าวกล้อง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1458&code_db=61013