ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน นวัตกรรมธรรมชาติแม่แบบนาโน

ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน นวัตกรรมธรรมชาติแม่แบบนาโน

VCD02626A1C1

ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน นวัตกรรมธรรมชาติแม่แบบนาโน

2 82

เผยแพร่เมื่อ 25-12-2019 ผู้ชม 82

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เนื้อหา :

ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน นวัตกรรมธรรมชาติแม่แบบนาโน

เวลา : 50 นาที

คำสำคัญ : แม่แบบนาโน นาโน - นวัตกรรมธรรมชาติ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1455&code_db=61013