ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน มหัศจรรย์ถุงพลาสติกคัดเลือกแสง

ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน มหัศจรรย์ถุงพลาสติกคัดเลือกแสง

VCD02623A1C1

ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน มหัศจรรย์ถุงพลาสติกคัดเลือกแสง

2 86

เผยแพร่เมื่อ 25-12-2019 ผู้ชม 86

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เนื้อหา :

ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน มหัศจรรย์ถุงพลาสติกคัดเลือกแสง

เวลา : 50 นาที

คำสำคัญ : ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก - คัดเลือกแสง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1452&code_db=61013