ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
จุดเปลี่ยน ตอน เปลี่ยนขยะพิษคืนชวิตโลก

จุดเปลี่ยน ตอน เปลี่ยนขยะพิษคืนชวิตโลก

VCD02325A1C1

จุดเปลี่ยน ตอน เปลี่ยนขยะพิษคืนชวิตโลก

14 73

เผยแพร่เมื่อ 24-12-2019 ผู้ชม 73

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

จุดเปลี่ยน ตอน เปลี่ยนขยะพิษคืนชวิตโลก

เวลา : 43 นาที

คำสำคัญ : สารคดีจุดเปลี่ยน ขยะพิษ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1450&code_db=61001