ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
จุดเปลี่ยน ตอน โรงเรียนของหนูครูไม่พอ

จุดเปลี่ยน ตอน โรงเรียนของหนูครูไม่พอ

VCD02321A1C1

จุดเปลี่ยน ตอน โรงเรียนของหนูครูไม่พอ

2 91

เผยแพร่เมื่อ 24-12-2019 ผู้ชม 91

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

รายการสะท้อนปัญหาการศึกษาการขาดแคลนครูผู้สอน ทั้งด้านปริมาณครูและด้านเชิงคุณภาพ

เวลา : 43 นาที

คำสำคัญ : สารคดี - จุดเปลี่ยน การศึกษา - ครู

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1446&code_db=61001