ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
หลุมดำ ตอน ฝุ่นในอก นรกในปอด

หลุมดำ ตอน ฝุ่นในอก นรกในปอด

VCD02320A1C1

หลุมดำ ตอน ฝุ่นในอก นรกในปอด

16 115

เผยแพร่เมื่อ 24-12-2019 ผู้ชม 115

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

รายการสารคดีสะท้อนชีวิตสังคมในชีวิตประจำวัน

เวลา : 44 นาที

คำสำคัญ : สารคดีหลุมดำ โรงโม่หิน อุตสาหกรรมหิน - สิ่งแวดล้อม

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1445&code_db=61001