ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
หลุมดำ ตอน ภาษาไทยแตกแถว

หลุมดำ ตอน ภาษาไทยแตกแถว

VCD02319A1C1

หลุมดำ ตอน ภาษาไทยแตกแถว

89

เผยแพร่เมื่อ 24-12-2019 ผู้ชม 89

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

รายการสารคดีสะท้อนชีวิตสังคมในด้านต่างๆ

เวลา : 43 นาที

คำสำคัญ : ารคดีหลุมดำ ภาษาไทย - การใช้ภาษา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1443&code_db=61001