ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
หลุมดำ ตอน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

หลุมดำ ตอน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

VCD02318A1C1

หลุมดำ ตอน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

123

เผยแพร่เมื่อ 24-12-2019 ผู้ชม 123

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

รายการสารคดีสะท้อนชีวิตสังคมในด้านต่างๆ

เวลา : 44 นาที

คำสำคัญ : สารคดีหลุมดำ ภาษาไทย - การใช้ภาษา ภาษาไทย - การอ่าน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1441&code_db=61001