ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
คนค้นฅน ตอน หนึ่งวิญญาณ สองสังขาร

คนค้นฅน ตอน หนึ่งวิญญาณ สองสังขาร

VCD02316A1C1

คนค้นฅน ตอน หนึ่งวิญญาณ สองสังขาร

70

เผยแพร่เมื่อ 24-12-2019 ผู้ชม 70

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

สารคดีเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกเพศทุกวัยหลากหลายสาขาอาชีพ คนที่ทำงานเพื่อสังคม คนที่ประสพความสำเร็จ คนที่ขาดด้อยโอกาสหรือคนพิการ ทำให้เห็นวีถีชีวิตหลากหลายมิติและให้ข้อคิดในการมีชีวิตอยู่

เวลา : 41 นาที

คำสำคัญ : สารคดีคนค้นฅน โรคอัลไซเมอร์

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1439&code_db=61001