ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
คนค้นฅน ตอน ด้วยสองมือแม่

คนค้นฅน ตอน ด้วยสองมือแม่

VCD02311A1C1

คนค้นฅน ตอน ด้วยสองมือแม่

14 85

เผยแพร่เมื่อ 20-12-2019 ผู้ชม 85

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

สารคดีเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกเพศทุกวัยหลากหลายสาขาอาชีพ คนที่ทำงานเพื่อสังคม คนที่ประสพความสำเร็จ คนที่ขาดด้อยโอกาสหรือคนพิการ ทำให้เห็นวีถีชีวิตหลากหลายมิติและให้ข้อคิดในการมีชีวิตอยู่ คนค้นฅน ตอน ด้วยสองมือแม่

เวลา : 41 นาที

คำสำคัญ : สารคดีคนค้นฅน แม่ ความรักของแม่

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1436&code_db=61001