ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
คนค้นฅน ตอน ดาบเเชน กู้ระเบิด

คนค้นฅน ตอน ดาบเเชน กู้ระเบิด

VCD02310A1C1

คนค้นฅน ตอน ดาบเเชน กู้ระเบิด

2 76

เผยแพร่เมื่อ 20-12-2019 ผู้ชม 76

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

สารคดีเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกเพศทุกวัยหลากหลายสาขาอาชีพ คนที่ทำงานเพื่อสังคม คนที่ประสพความสำเร็จ คนที่ขาดด้อยโอกาสหรือคนพิการ ทำให้เห็นวีถีชีวิตหลากหลายมิติและให้ข้อคิดในการมีชีวิตอยู่คนค้นฅน ตอน ดาบเเชน กู้ระเบิด

เวลา : 2 ชั่วโมง 20 นาที

คำสำคัญ : สารคดีคนค้นฅน ระเบิด การเก็บกู้ระเบิด

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1435&code_db=61001