ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา




สำหรับบุคลากร




คนค้นฅน ตอน เพื่อนยาก

คนค้นฅน ตอน เพื่อนยาก

VCD02309A1C1

คนค้นฅน ตอน เพื่อนยาก

77

เผยแพร่เมื่อ 20-12-2019 ผู้ชม 77

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

สารคดีเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกเพศทุกวัยหลากหลายสาขาอาชีพ คนที่ทำงานเพื่อสังคม คนที่ประสพความสำเร็จ คนที่ขาดด้อยโอกาสหรือคนพิการ ทำให้เห็นวีถีชีวิตหลากหลายมิติและให้ข้อคิดในการมีชีวิตอยู่ คนค้นฅน ตอน เพื่อนยาก

เวลา : 41 นาที

คำสำคัญ : สารคดีคนค้นฅน เพื่อน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1434&code_db=61001