ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
คนค้นฅน ตอน สามเกลอ คนเล็กหัวใจใหญ่

คนค้นฅน ตอน สามเกลอ คนเล็กหัวใจใหญ่

VCD02315A1C1

คนค้นฅน ตอน สามเกลอ คนเล็กหัวใจใหญ่

50

เผยแพร่เมื่อ 20-12-2019 ผู้ชม 50

ผู้กำกับ : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

สารคดีเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกเพศทุกวัยหลากหลายสาขาอาชีพ คนที่ทำงานเพื่อสังคม คนที่ประสพความสำเร็จ คนที่ขาดด้อยโอกาสหรือคนพิการ ทำให้เห็นวีถีชีวิตหลากหลายมิติและให้ข้อคิดในการมีชีวิตอยู่

เวลา : 2 ชั่วโมง 33 นาที

คำสำคัญ : สารคดีคนค้นฅน คนเล็กหัวใจใหญ่ ผู้พิการ - การศึกษา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1432&code_db=61001