ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Yoga for Health โยคะเพื่อสุขภาพ

Yoga for Health โยคะเพื่อสุขภาพ

VCD00734A1C1

Yoga for Health โยคะเพื่อสุขภาพ

82

เผยแพร่เมื่อ 18-12-2019 ผู้ชม 82

ผู้กำกับ/นักแสดง : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

เนื้อหา :

Yoga for Health โยคะเพื่อสุขภาพ

เวลา : 2 ชั่วโมง 9 นาที

คำสำคัญ : โยคะ โยคะ (กายบริหาร) การออกกำลังกาย - โยคะ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1424&code_db=61015