ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
เทคนิคการดูแลบ้านน่าอยู่ด้วยตัวคุณเอง เทคนิคการซื้อขายบ้านของคุณ

เทคนิคการดูแลบ้านน่าอยู่ด้วยตัวคุณเอง เทคนิคการซื้อขายบ้านของคุณ

VCD02331A1C1

เทคนิคการดูแลบ้านน่าอยู่ด้วยตัวคุณเอง เทคนิคการซื้อขายบ้านของคุณ

14 122

เผยแพร่เมื่อ 18-12-2019 ผู้ชม 122

ผู้กำกับ/นักแสดง : World wide Edutainment

เนื้อหา :

เทคนิคการดูแลบ้านน่าอยู่ด้วยตัวคุณเอง เทคนิคการซื้อขายบ้านของคุณ

เวลา : 24 นาที

คำสำคัญ : บ้าน - การซื้อขาย

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1423&code_db=61013