ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ นายพินิจ ฉายสุวรรณ

องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ นายพินิจ ฉายสุวรรณ

VCD00738A1C1

องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ นายพินิจ ฉายสุวรรณ

2 96

เผยแพร่เมื่อ 18-12-2019 ผู้ชม 96

ผู้กำกับ/นักแสดง : ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์

เนื้อหา :

วีซีดีมาพร้อมหนังสือเรื่อง องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ นายพินิจ ฉายสุวรรณ เลขเรียกหนังสือ 927.8 ณ217อ

เวลา : 31 นาที

คำสำคัญ : พินิจ ฉายสุวรรณ - ประวัติ ศิลปินแห่งชาติ นักดนตรีไทย - ระนาด

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1421&code_db=61017