ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา ศิลปการแกะสลักผลไม้และการตกแต่ง

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา ศิลปการแกะสลักผลไม้และการตกแต่ง

VCD02400A1C1

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา ศิลปการแกะสลักผลไม้และการตกแต่ง

36

เผยแพร่เมื่อ 18-12-2019 ผู้ชม 36

ผู้กำกับ : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหา :

ศิลปการแกะสลักผลไม้และการตกแต่ง

เวลา : 29 นาที

คำสำคัญ : การแกะสลักผลไม้

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1417&code_db=61015