ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา ศิลปการแกะสลักผลไม้และการตกแต่ง

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา ศิลปการแกะสลักผลไม้และการตกแต่ง

VCD02400A1C1

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา ศิลปการแกะสลักผลไม้และการตกแต่ง

17 117

เผยแพร่เมื่อ 18-12-2019 ผู้ชม 117

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหา :

ศิลปการแกะสลักผลไม้และการตกแต่ง การแต่งผัก สลักผลไม้ เป็นชิ้นเป็นคำมีความสวยงามและเพื่อความสะดวกในการรับประทาน ตามงานเลี้ยงต่างๆ สามารถแกะสลักผัก ผลไม้ เพื่อนำไปจัดตกแต่งอาหารต่างๆ เช่น แกะสลักผักหรือผลไม้เป็นผอบเพื่อใส่อาหาร และเป็นการ อนุรักษ์สืบสานศิลปะการแกะสลักของไทย

เวลา : 29 นาที

คำสำคัญ : การแกะสลักผลไม้

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1417&code_db=61015