ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ลำตัดฮาสนั่นเมือง 8 ตอน ลำตัดไฮเทค

ลำตัดฮาสนั่นเมือง 8 ตอน ลำตัดไฮเทค

VCD02369A1C1

ลำตัดฮาสนั่นเมือง 8 ตอน ลำตัดไฮเทค

14 108

เผยแพร่เมื่อ 18-12-2019 ผู้ชม 108

ผู้กำกับ/นักแสดง : หวังเต๊ะ นิมา...[และคนอื่นๆ]

เนื้อหา :

ลำตัดฮาสนั่นเมือง 8 ตอน ลำตัดไฮเทค

เวลา : 1 ชั่วโมง 30 นาที

คำสำคัญ : ลำตัด ศิลปะการละเล่นพื้นบ้าน - ภาคกลาง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1416&code_db=61015