ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กบนอกกะลา ตอน ต.เต่า ผู้เฒ่าทะเลไทย

กบนอกกะลา ตอน ต.เต่า ผู้เฒ่าทะเลไทย

VCD02256A1C1

กบนอกกะลา ตอน ต.เต่า ผู้เฒ่าทะเลไทย

2 79

เผยแพร่เมื่อ 16-12-2019 ผู้ชม 79

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

กบนอกกะลา สารคดีเปิดโลกความรู้กับสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ เจาะลึกทุกเรื่อง ค้นหาคำตอบเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด พบกับความรู้เรื่อง ต.เต่า ผู้เฒ่าทะเลไทย

เวลา : 36 นาที

คำสำคัญ : เต่า เต่าทะเลไทย สารคดีกบนอกกะลา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1399&code_db=61001