ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กบนอกกะลา ตอน โขน มรดกศิลป์แผ่นดิน

กบนอกกะลา ตอน โขน มรดกศิลป์แผ่นดิน

VCD02254A1C1

กบนอกกะลา ตอน โขน มรดกศิลป์แผ่นดิน

2 83

เผยแพร่เมื่อ 16-12-2019 ผู้ชม 83

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

กบนอกกะลาสารคดีเปิดโลกความรู้กับสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้เจาะลึกทุกเรื่อง ค้นหาคำตอบเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด พบกับความรู้เรื่อง โขน มรดกศิลป์ของแผ่นดิน

 

เวลา : 1 ชั่วโมง 34 นาที

คำสำคัญ : โขน สารคดีกบนอกกะลา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1397&code_db=61001