ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กบนอกกะลา ตอน ศึกควายไทยปะทะควายเหล็ก

กบนอกกะลา ตอน ศึกควายไทยปะทะควายเหล็ก

VCD01399A1C1

กบนอกกะลา ตอน ศึกควายไทยปะทะควายเหล็ก

44

เผยแพร่เมื่อ 13-12-2019 ผู้ชม 44

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

กบนอกกะลา สารคดีเปิดโลกความรู้กับสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ ทำให้เกิดผลประโยชน์แก่คนดู เจาะลึกทุกเรื่องค้นหาคำตอบเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด พบกับความรู้เรื่อง กบนอกกะลา ตอน ศึกควายไทยปะทะควายเหล็ก พบกับเรื่องราวของควายที่บ้านท่าค้อ อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี ซึ่งควายเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ทุกข์คู่ยากของชาวนาไทยและสัตว์เลี้ยงคู่บ้านคู่เมืองของไทยในฐานะประเทศเกษตรกรรมที่ต้องอาศัยแรงงาน และโรงงานคูโบต้า จ.ปทุมธานี ควายเหล็กเป็นเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ก้าวล้ำเข้ามาในสังคมเกษตรกรรมอย่างรวดเร็ว เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน ทุ่นแรง ประหยัดเวลา และเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ที่เท่ากัน รถไถนาหรือควายเหล็ก ยึดครองพื้นที่การทำนาแทนควายไทยด้วยอานุภาพของเครื่องจักรกลที่ทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และมีประโยชน์สารพัด ควายไทยหายไปไหนควายเหล็กเพิ่มประชากรเท่าไหร่

เวลา : 1 ชั่วโมง 12 นาที

คำสำคัญ : สารคดีกบนอกกะลา กระบือ รถไถนา รถไถนา - แรงงานเครื่องจักรไถนาเดินตาม ควาย - สัตว์แรงงาน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1387&code_db=61001