ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เจ้าแห่งฟ้า

สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เจ้าแห่งฟ้า

DVD00153A1C1

สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เจ้าแห่งฟ้า

166

เผยแพร่เมื่อ 13-12-2019 ผู้ชม 166

ผู้กำกับ/นักแสดง : องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

เนื้อหา :

สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เจ้าแห่งฟ้า

เวลา : 33 นาที

คำสำคัญ : บรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร สมเด็จพระ - พระราชกรณียกิจ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1385&code_db=61017