ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กบนอกกะลา ตอน พืชชั้นต่ำอร่อยล้ำฟ้า

กบนอกกะลา ตอน พืชชั้นต่ำอร่อยล้ำฟ้า

VCD01396A1C1

กบนอกกะลา ตอน พืชชั้นต่ำอร่อยล้ำฟ้า

85

เผยแพร่เมื่อ 12-12-2019 ผู้ชม 85

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

กบนอกกะลา สารคดีเปิดโลกความรู้กับสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ เจาะลึกทุกเรื่อง ค้นหาคำตอบเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด พบกับความรู้เรื่อง พืชชั้นต่ำอร่อยล้ำฟ้า

เวลา : 1 ชั่วโมง 30 นาที

คำสำคัญ : สารคดีกบนอกกะลา สาหร่ายทะเล พืช - อาหาร

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1379&code_db=61001