ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน

สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน

VCD01845A1C1

สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน

33

เผยแพร่เมื่อ 11-12-2019 ผู้ชม 33

ผู้กำกับ/นักแสดง : กรมการพัฒนาชุมชน

เนื้อหา :

สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน

เวลา : 52 นาที

คำสำคัญ : วิสาหกิจชุมชน SMEs - วิสาหกิจชุมชน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1374&code_db=61013