ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กินอยู่อย่างชีวจิต ชุด 2

กินอยู่อย่างชีวจิต ชุด 2

VCD01843A1C1

กินอยู่อย่างชีวจิต ชุด 2

702 106

เผยแพร่เมื่อ 11-12-2019 ผู้ชม 106

ผู้กำกับ/นักแสดง : สาทิส อินทรกำแหง, สุทธิชัย หยุ่น

เนื้อหา :

สร้างความสุขสมบูรณ์ทั้งกายและใจโดยยึดวิธีคิดและปฏิบัติในแนวธรรมชาติเป็นหลัก ประกอบด้วย แผ่น 1 วิธีการทำอาหารชีวิจิต การทำน้ำ RC การทำน้ำผักผลไม้ การคลายเครียดและการคิดในแง่บวก แผ่น 2 ประสบการณ์ชีวิต ทดสอบคอร์สชีวิจิต การบริหารท่ารำกระบอง การนวดกดจุด สังคมชีวจิตควรเป็นอย่างไร

เวลา : 2 ชั่วโมง 22 นาที

คำสำคัญ : อาหารธรรมชาติ สุขภาพและอนามัย สุขภาพจิต

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1373&code_db=61013