ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
อยู่สบาย Modern Feng Shui ฮองจุ้ยแบบวิทยาศาสตร์เหตุและผล

อยู่สบาย Modern Feng Shui ฮองจุ้ยแบบวิทยาศาสตร์เหตุและผล

VCD01829A1C1

อยู่สบาย Modern Feng Shui ฮองจุ้ยแบบวิทยาศาสตร์เหตุและผล

2 154

เผยแพร่เมื่อ 11-12-2019 ผู้ชม 154

ผู้กำกับ/นักแสดง : พงศ์สดายุ นาคทอง, เอกพงษ์ ตรีตรง

เนื้อหา :

การจัดวางผังบ้านให้รวยอยู่สบาย ตามหลักการออกแบบที่สอดคล้องกับ Modern Feng Shui

เวลา : 55 นาที

คำสำคัญ : ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ย - การออกแบบผังบ้าน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1372&code_db=61013